3-POLIG KNIVSÄKRINGSINSATS typ STH+
3-POLIG KNIVSÄKRINGSINSATS typ STB+
Tillbehör STH/STB+