Motorskyddsbrytare typ DAG och DAMG+
Motorskyddsbrytare typ DEG 10 och DEG 20+