TA 25 DU för kontaktorer A9...A40+
TA 42 DU för kontaktorer A30 - A40+
TA 75 DU för kontaktorer A(E,F)50...A(E,F)75+
TA 80 DU för kontaktorer A(E,F)95...A(E,F)110+
TA 200 DU för kontaktorer A145...A185+